четверг, 14 ноября 2019 г.

CASC - Kuaizhou-1A launches Jilin-1 Gaofen 02A

CASC - CZ-6 V4 - TSLC patch.

Nov. 13, 2019

Kuaizhou-1A launches Jilin-1 Gaofen 02A

A Kuaizhou-1A (KZ-1A) launch vehicle launched the Jilin-1 Gaofen 02A satellite from the Jiuquan Satellite Launch Center, Gansu Province, northwest China, on 13 November 2019, at 03:40 UTC (11:40 local time).